Profesjonalizm

Stały wzrost  zagrożeń ze strony międzynarodowego terroryzmu stawia przed służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo coraz trudniejsze zadania. Wciąż pojawiają się nowe typy zagrożeń, które stają się coraz trudniejsze do wychwycenia nawet przez najnowocześniejszą technologię wykorzystywaną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej. Jednym z niezwykle istotnych elementów walki z terroryzmem jest działanie prewencyjne i edukacyjne nie tylko właściwych służb, ale i całego społeczeństwa.

Nieodzownym elementem tworzonych systemów ochrony w obiektach publicznych staje się zatrudniony w nich personel, dzięki któremu możemy zapewnić odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa dla ludzi korzystających codziennie z tych obiektów. Wymaga to ustawicznego podnoszenia kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, m.in. poprzez zdobywanie i utrwalanie wiedzy z zakresu ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji celem efektywnego wykonywania czynności służbowych i właściwego reagowania na zdarzenia niekonwencjonalne odbiegające od normy życia codziennego. Profesjonalizm w takiej sytuacji staje się elementem pożądanym i oczekiwanym wśród służb ochrony i zatrudnionego personelu.

Mając na uwadze obecną sytuację międzynarodową, jak również działania poszczególnych rządów skoncentrowane na zwalczaniu terroryzmu, w tym w szczególności terroryzmu lotniczego, firma S&S Training & Consulting postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom, wynikającym m.in. z właściwego zabezpieczania obiektów podatnych na zagrożenia oraz przygotowania personelu do przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji.  S&S Training & Consulting zamierza to osiągnąć w oparciu o wypracowane przez organizacje międzynarodowe procedury i środki bezpieczeństwa, m.in. w ramach oferowanego doradztwa i szkoleń z zakresu ochrony i bezpieczeństwa.

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt