Consulting

Firma S&S Training & Consulting, oprócz szkoleń w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotniczego oferuje także usługi doradcze, w szczególności w następującym zakresie:

 1. kompleksowego przygotowania podmiotów prowadzących działalność lotniczą, w tym:
   1. zarządzających lotniskami,
   2. przewoźników lotniczych,
   3. zarejestrowanych agentów,
   4. znanych nadawców,
   5. zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego

  do certyfikacji bądź uzyskania określonego statusu ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji oraz prowadzonej działalności lotniczej. Przygotowanie podmiotu obejmuje zarówno przygotowanie odpowiedniej dokumentacji czy procedur ochrony, ale również przeszkolenie personelu w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1852) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.299.14.11.2015 z późn. zm.).

 2. opracowania programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz specyfiką podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, o której mowa w §2 ust.1 pkt 10-13 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1679, z późn. zm.).
 3. kompleksowego przygotowania podmiotów prowadzących działalność lotniczą, w tym:
   1. znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego,
   2. znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego, oraz
   3. przewoźników drogowych,

  do prowadzenia działalności lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

 4. przygotowania oraz wdrożenia wewnętrznych systemów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą.
 5. prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą (tj. audyty ochrony, inspekcje ochrony, wewnętrzne testy ochrony) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497).
 6. bieżącego nadzorowania spraw związanych z ochroną podmiotu prowadzącego działalność lotniczą przed aktami bezprawnej ingerencji.
Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt