Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych zgodna z RODO

  

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Safety&Security Training&Consulting Rafał Świętochowski z siedzibą w Warszawie (02-797), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 22 lok. 26. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl.

 Cel i podstawa przetwarzania: Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Kategoria danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz dane adresowe.

Odbiorcy danych: Twoje dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (tj. firmy świadczące usługi IT na podstawie umowy powierzenia), a także organy uprawnione do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres/do momentu:
–        niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.
–        umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, lub
–        zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoje uprawnienia: Masz prawo do:
–        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
–        sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
–        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
–        przeniesienia swoich danych osobowych,
–        cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
–        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek/dobrowolność podania danych: Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt