Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (zwanego dalej „KPS”), a także problematykę bezpieczeństwa podmiotów i obiektów użytku publicznego.

Cechuje nas profesjonalizm na najwyższym poziomie doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach działalności gospodarczej. A zwiększanie kompetencji i świadomości pracowników w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego stanowi o odpowiednim przygotowaniu do walki z otaczającym nas zagrożeniem ze strony organizacji terrorystycznych oraz działalności przestępczej. Wiedza i doświadczenie w ww. zakresie stanowią o sile i wizerunku naszej firmy, opartej na wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie (m.in. emerytowani oficerowie służb Straży Granicznej oraz byli pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Prowadzący szkolenia to także instruktorzy spełniający kryteria kwalifikacyjne wynikające z KPS i zaakceptowani przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do realizacji szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Wychodzimy z założenia, iż zwiększanie kompetencji własnych pracowników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju firmy i szukania oszczędności w kosztach. Każda inwestycja w pracowników, ich czas i wysiłek skierowane na uzyskanie nowych wiadomości z zakresu ochrony i bezpieczeństwa publicznego przyniosą wymierne korzyści w sytuacji zagrożenia poprzez właściwe zastosowanie przekazanej przez nas wiedzy, m.in. na potrzeby działalności prewencyjnej przed aktami bezprawnej ingerencji.

Szkolenia organizowane przez nas kierujemy do podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, podmiotów użytku publicznego, służb ochrony osób i mienia oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie transportu lotniczego, a w szczególności do:

  • zarządzających portami lotniczymi / lotniskami,
  • przewoźników lotniczych,
  • zarejestrowanych agentów,
  • znanych nadawców,
  • zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego,
  • znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego,
  • znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego,
  • agentów obsługi naziemnej pasażerów i bagażu,
  • instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

Każdorazowo dopasowujemy szkolenia do potrzeb klienta zarówno pod względem prowadzonej działalności gospodarczej, jak również poprzez zastosowanie elastyczności cenowej, programowej i organizacyjnej.

Zobacz również

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt