Oferta Szkoleniowa

Cennik szkoleń

 

Rodzaj Szkolenia Stawka podstawowa*

SZKOLENIA PODSTAWOWE

SZKOLENIE PODSTAWOWE osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3KPS 150 PLN

SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCI

SZKOLENIE osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie ŚWIADOMOŚCI OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2KPS 100 PLN
SZKOLENIE osób wymagających OGÓLNEJ ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1KPS 100 PLN

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) wg pkt 11.2.4 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 5 lit. a KPS 200 PLN
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą wg pkt 11.2.5 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 5 lit. b KPS 500 PLN

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE ZAWODOWE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony wg pkt 11.2.3.6 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS 150 PLN
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE osób zajmujących się ochroną statków powietrznych wg pkt 11.2.3.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS 150 PLN
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem wg pkt 11.2.3.8 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS 150 PLN
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa wg pkt 11.2.3.9 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS 250 PLN
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa wg pkt 11.2.3.10 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS 200 PLN

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 6 KPS 2.500 PLN

SZKOLENIE AUDYTORÓW

SZKOLENIE AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 KPS                 3.500 PLN

 

*    Powyższy cennik nie uwzględnia stawek rabatowych za udział w szkoleniu, które są uzależnione od liczby uczestników zgłaszanych z danego podmiotu i/lub rodzajów szkoleń wymaganych w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt